Kulturelle omveger

Langs enkelte vegstrekninger kan den vegfarende turist få gode kulturopplevelser. Her får du presentert noen kulturelle omveger i Troms. Steder som kan gi kultur- og naturopplevelser kombinert med forslag til mat og overnatting.

Den kulturelle omvegen gjennom Astafjord

Ta av fra E6 ved Brandvoll mot Sjøvegan. Du kjører langs Salangsvassdraget, som er kjent for godt sjøørretfiske, og passerer etter hvert Salangen kirke, tegnet av Harald Hille og bygget i 1981. På Sjøvegan kan du besøke Sør-Troms Museum på Lundbrygga. En mils veg lengre ut i Sagfjorden ligger Salangsverket med restene etter høyreiste bygninger som minner om bergverksindustri og klondykestemingn tidlig på 1900-tallet.  Veien videre tar deg gjennom vakkert landskap. Mjøsundet er kjent for godt fiske og Andørja er kjent for sykkelritt og muligheter for toppturer. På Rolla kommer du til det godt bevarte handelsstedet Hamnvik med flotte bygninger og spennende omland. På Sørrollnes vandrer du i vikingenes fotspor før ferden evt går videre med ferga til Harstad. Høres det interessant ut? Kart og mer informasjon.

 

Bergkunsten på Tennes

Ta av fra E6 ved Tømmerelv og kjør til Storsteinnes. Her kan du besøke Midt-Troms Museum/Fjordmuseet og kanskje få en omvisning i det fredete våtmarksområdet ved Sørkjosleira, et nasjonalt utpekt RAMSAR-område med et yrende fugleliv. Når du kjører videre til Tennes kommer du til Tennes Kirke, en langkirke i nygotikk fra 1856. På Tennes finnes også den største samlingen bergkunst i Troms. Her er tre felt med helleristninger tilrettelagt slik at alle skal ha mulighet til å oppleve kulturminnene, uavhengig av funksjonsnivå. Last ned kart og informasjon.

×