Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene.

Fylkeskommunen arbeider for at hele regionen vil være et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og leve i, og at det også vil være et trivelig og spennende reisemål. Økt verdiskaping og bærekraftig utvikling er nøkkelord i denne sammenheng. Fylkeskommunen har bl.a. ansvaret for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport inklusiv skoleskyss, offentlig tannhelsetjeneste, kulturminnevern, fylkesbibliotek, friluftsliv, fordeling av tippemidler og støtte til næringslivet.

De største arbeidsområdene er videregående utdanning og offentlig tannhelsetjeneste. Troms fylkeskommune har ansvaret for og driver 14 videregående skoler som har ca. 6200 elever pr. år og om lag 1500 tilsatte.

Tannhelsetjenesten har til sammen 22 fast betjente klinikker, to sykehusklinikker og tre ambuleringsklinikker. I tillegg administrerer Troms fylkeskommune driften av Universitetstannklinikken og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge, lokalisert i Tannbygget ved UiT og UNN.

Fylkestinget vedtok 14. oktober 2003 at Troms fylkeskommune skal ha parlamentarisk styringsform, dvs. at administrasjonen ledes av fylkesrådet.
Fylkesrådet utnevnes av fylkestinget og har en tilsvarende funksjon i forhold til fylkestinget som Regjeringen har i forhold til Stortinget. Fylkesrådslederen er den øverste administrative lederen i fylkeskommunen.

×