Fritak for fremmedspråk

Elever i videregående skole som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, kan nå søke om fritak for karakterer og eksamen i 2. fremmedspråk.

Ordningen gjelder for elver som går på studieforberedende program i videregående skole og IKKE for privatister.

Les mer om dette på regjeringens nettside https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dysleksi/id2548461/.

 

×