Avdeling for kunst og kulturformidling

Avdelingen er tillagt ansvar for oppfølging og forvaltning av tilskudd til kunst- og kulturformidlingsinstitusjonene – og organisasjonene, festivaler og andre kunst- og kulturformål. I tillegg har avdelingen ansvar for forvaltning og oppfølging av området samisk språk og kultur og Troms fylkeskultursenter.

I Troms skal folk i alle aldre ha tilgang til varierte kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet der de bor. Kultursatsingen i Troms skal kjennetegnes av at den bidrar til store opplevelser på små og store steder.

Dette skal oppnås ved å:

  • videreutvikle kultursamarbeidet i landsdelen innenfor rammen av Den nordnorske kulturavtalen og tilleggsavtalen mellom Troms og Finnmark
  • sikre kunst- og kulturinstitusjoner en fortsatt utvikling og fremtidsrettet struktur
  • videreutvikle kunst- og kulturformidling for barn og unge
  • legge til rette for gode arbeidsvilkår for kunstnere
  • legge til rette for styrking av samisk og kvensk språk og kultur
  • bidra til kunst- og kultursamarbeid i Barentsregionen
  • legge til rette for at det frivillige kulturtilbudet utvikler seg
  • videreutvikle digitale verktøy for kunst- og kulturformidling

 

Ansatte

Jasmina Bosnjak
rådgiver og prosjektleder
visuell kunst, Troms fylkeskultursenter, Artist-in-residence-programmer
jasmina.bosnjak@tromsfylke.no
Telefon: 77 78 82 99

Katrine With Eielsen
rådgiver, digitale tjenester 
katrine.with.eielsen@tromsfylke.no
Telefon: 77 78 82 20

Lene Hansen
rådgiver, samisk og kvensk
samisk og kvensk språk og kultur
lene.hansen@tromsfylke.no
Telefon: 77 78 80 13

Anne Mette Sætra
rådgiver
Rom for kultur, festivaltilskudd
anne.mette.satra@tromsfylke.no
Telefon: 77 78 82 22

Tone Rognseth
språkkonsulent
Samisk oversettelse
tone.rognseth@tromsfylke.no
Telefon: 77 78 80 25

×