Veiledninger

IT-senteret har utarbeidet ulike veiledninger over systemer/IT-verktøy som IT-senteret er ansvarlig for. Når det gjelder systemer som eies av etatene og andre sentra, er systemeier pliktig til å utarbeide veiledninger og gi brukeropplæring i disse. jf. systemeiers forpliktelser.

Kursrommet på fylkeshuset har 12 deltakerPCer + PC til kursholder som kan brukes av alle ansatte for å bedre sin digitale kompetanse. Bestilling av kursrommet gjøres til helpdesken IKT-support@tromsfylke.no.

Ett av tiltakene i digitaliseringsstrategien er økt satsing på digital kompetanse. IT-senteret jobber med å ta i bruk KS sin Læringsportal kslaring.no  for at vi selv skal kunne lage og dele ulike nettkurs/eLæringsleksjoner.

×