Tilsetting

Tilsetting og oppfølging av nytilsatte

Tilsettingsrutiner

Endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1.7.2015 gjelder blant annet adgangen til midlertidige ansettelser.

Merk fylkestingets vedtak om at regler i tidligere arbeidsmiljølov vedr. adgang til midlertidig tilsetting videreføres for Troms fylkeskommune (s.12 i fylkestingets møteprotokoll).

Tilsetting

Tiltredelse

 Oppfølging av nytilsatte

×