Adventsquiz

Gjennom desember arrangerer kommunikasjonsgruppa adventsquiz for de ansatte i Troms fylkeskommune. Quizen ligger tilgjengelig i ansattportalen, og du kan også finne den her. 

Hver ukedag presenteres et nytt spørsmål, og daglig trekkes det vinnere av flotte premier.

PS: Synes du spørsmålene er vanskelige? Alle svarene er å finne på tromsfylke.no

Her finner du oversikten over vinnerne etterhvert som de trekkes:

 

Onsdag 6. desember

Spørsmål: Hvor mange elever er det ved de videregående skolene i Troms?
Svar: Ca. 6.000
Vinner: Marit Hågensen, utdanningsetaten/Fylkeshuset
Premie: Boka "Fotefar mot nord" og en buff

 

Torsdag 7. desember

Spørsmål: Hvor mange kilometer fylkesveg er det i Troms?
Svar: 2.980
Vinner: Lillian Larsen, Nordkjosbotn vgs
Premie: Gratis lunsj i kantina på Nordkjosbotn vgs + overraskelse i posten

 

Fredag 8. desember

Spørsmål: Hvor mange fast betjente offentlige tannklinikker er det i Troms?
Svar: 28
Vinner: Stine Myrvoll, samferdselsetaten/Troms fylkestrafikk
Premie: Turbok for Senja og Midt-Troms + overraskelse

 

Mandag 11. desember

Spørsmål: Det er 8 landsdelsmusikere i Troms. Nevn navnet på minst én av disse.
Svar: Erika Toth, Runa Bergsmo, Ann-Sofie Godø, Ragnhild Furebotten, Lena Jinnegren, Bendik Lund Haanshus, Håvard Lund og Knut Erik Sundquist.
Vinner: Siri Anita Andersen på Harstad hovedtannklinikk, Trond-Martin Weihe-Forsmo i utdanningsetaten og Frode Stefanussen i samferdsel/Troms fylkestrafikk
Premie: Reflekspakke + overraskelse

 

Tirsdag 12. desember

Spørsmål: Hvor mange fylkestingssamlinger har det vært i år (inkludert den som starter i dag)?
Svar: 6: Mars (ordinær), april (ekstraordinær), juni (ordinær), to i oktober (ordinær + felles fylkestingsmøte med Finnmark fylkeskommune) og desember.
Vinner: Matthias Zielke, næringsetaten på Fylkeshuset
Premie: Gratis lunsj i kantina på Fylkeshuset + overraskelse

 

Onsdag 13. desember

Spørsmål: Hva er det offisielle samiske navnet på Troms fylkeskommune?
Svar: Romssa fylkkasuohkan
Vinner: Anita Johansen, arkivavdelinga på Fylkeshuset
Premie: Termokopp + overraskelse

 

Torsdag 14. desember

Spørsmål: Hvem er årets mottaker av Troms fylkeskommunes frivillighetspris?
Svar: Gibostad og omegn grendeutvalg
Vinner: May Grethe Gaup, SMI-skolen
Premie: Termokopp + overraskelse

 

Fredag 15. desember

Spørsmål: Hvilke av følgende virkemidler forvaltes av Troms fylkeskommune? (NB: Flere svar mulige) Virkemidler for bevaring, halvering og fullstendig brudd på nyttårsforsetter, tilskudd til vilttiltak, fiskeflåtefond, tilskudd til samiske språk og kultursentra, ragionalt fond for bortkomne juletreføtter, tilskudd til festivaler og virkemidler for bevaring av husfred i julestria.
Svar: Tilskudd til vilttiltak, fiskeflåtefond, tilskudd til samiske språk og kultursentra og tilskudd til festivaler.
Vinner: Håkon Nygård, Kongsbakken vgs
Premie: Krus + overraskelse

 

Mandag 18. desember

Spørsmål: Hva er navnet på den øverste administrative lederen i Troms fylkeskommune?
Svar: Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk
Vinner: Fylkesadvokat Kjell Meløe, Tore Brattli i utdanningsetaten og Rune Kanstad på Nordkjosbotn videregående skole
Premie: Termokopp + overraskelse

 

Tirsdag 19. desember

Spørsmål: Hvor mange fergeleier er det i drift i Troms?
Svar: 31
Vinner: Anne Øvrejorde Rødven
Premie: Gratis lunsj i kantina på Fylkeshuset + overraskelse

 

Onsdag 20. desember

Spørsmål: Hvor mange ansatte er det i tannhelsetjenesten i Troms?
Svar: I underkant av 300 personer
Vinner: Keilin Annie Dahlmo i utdanningsetaten på Fylkeshuset og Lene Kulseng-Hansen ved Harstad hovedtannklinikk
Premie: Termokopp + overraskelse

 

Torsdag 21. desember

Spørsmål: Når er søknadsfristen for ordinært inntak til opplæring i videregående skole for neste skoleår?
Svar: 1. mars
Vinner: 
Lisbeth Zachariassen på Nordøya tannklinikk og Bente Anita Reinnøk på PO lønn på Fylkeshuset.
Premie: Termokopp + overraskelse

 

Fredag 22. desember - OBS! Hurtigquiz - vinner trekkes etter få timer!

Spørsmål: Skal titler i fylkeskommunen skrives med stor eller liten forbokstav?
Svar: 
Liten, som i tannlege, utdanningssjef, fylkesrådsleder og fylkesordfører
Vinner: Camilla Bjørn i staben og Kjetil Helstad i næringsetaten
Premie: Termokopp + overraskelse

×