Regional plan for landbruk i Troms

Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 ble vedtatt i Troms fylkesting 15.10.2014.

Planen skal bidra til å:

  • sette landbruket på den regionalpolitiske dagsordenen
  • avklare og prioritere tiltak som skal gjennomføres for å styrke landbruket
  • legge til rette for en regionalt tilpasset landbrukspolitikk
  • styrke de fortrinn som arktisk landbruk har

traktor

×