Lærebedrift og opplæringskontor

Lærebedrift

Hva er en godkjent lærebedrift?

  • En lærebedrift er en bedrift, en institusjon, en offentlig etat eller et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekandidater, jf. Opplæringslovens § 4-3. Mer informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og opplæringsringer finnes på utdanning.no og karri.no.
  • Fylkeskommunen der lærebedriften er lokalisert, gir godkjenning for hvert enkelt fag lærebedriften skal gi opplæring i.
  • En godkjent lærebedrift skal kunne gi opplæring i henhold til læreplanen for lærefaget.
  • Alle lærebedrifter må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen.

Søknad om godkjenning som lærebedrift

Dersom din bedrift ønsker å ta inn lærlinger/lærekandidater, og ikke er godkjent fra før, må dere søke om å bli godkjent. Det gis tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger eller lærekandidater.

  • Dersom din bedrift er medlem i et opplæringskontor er det opplæringskontoret som tar seg av søknadsprosessen.
  • Dersom bedriften ønsker å søke godkjenning som selvstendig lærebedrift skal følgende prosedyre benyttes.
  • Følgende prosedyre benyttes ved godkjenning av faglig leder.
  • Om bedriften har behov for ytterligere informasjon ber vi om at kontaktskjema benyttes.
  • Troms fylkeskommune tilbyr e-læringskurs og dagskurs for nye lærebedrifter  og faglige ledere. Dere finner lenker til kursene i menyen til høyre. Kursene er gratis og gjennomføres flere steder i fylket og flere ganger i året.

Viktige skjemaer for lærebedrifter

×