Fellessensur

Fellessensuren er det møtet da sensorene fastsetter eksamenskarakteren for din besvarelse i fag med sentral sensur. Dato for fellessensur finner du i kalenderen på Utdanningsdirektoratets nettsider. Fag med lokal sensur, har samme sensurfrist.

Denne dagen eller virkedagen etter, blir eksamenskarakterer i skriftlige fag publisert til www.privatistweb.no.


Fellessensur for høsten 2019 er fredag 3. januar 2020.

Fellessensur for våren 2020  er 18. og 19. juni 2020.

 

×