Kommuneplaner

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. Hvert fjerde år vurderer kommunen planbehovet sitt ved utarbeidelse av kommunal planstrategi.

Mer info på kommunal- og moderniseringsdepartementets sider

Troms fylkeskommune ønsker å delta aktivt i samarbeid om utarbeidelse av kommuneplaner ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet med basis i regionale planer, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern.

×