Rammeverk og eksamensveiledninger

Her finner du informasjon om rammeverk, leselister, laboratorieøvelser og eksamensgjennomføring.

Leselisten er en konkretisering av læreplanen, ofte med angivelse av ett eller flere læreverk. I realfag erstattes leselisten av en eksamensveiledning som er en liste over øvelser som kandidaten har forberedt seg på, samt en veiledning for gjennomføringen. I tiden framover, vil leselistene bli erstattet av rammeverk som beskriver hvordan eksamen i det enkelte faget skal gjennomføres. Først ut er fellesfagene geografi, historie, norsk, samfunnsfag, religion og etikk og programfagene på idrettsfag. Ingen leselister vil bli erstattet midt i en eksamensperiode.

Leselister i enkelte muntlige språkfag og utvalgte realfag

Vær oppmerksom på at noen leselister med gyldighetsdato før 1.1.2016 har opplysninger om at alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsesdelen. Dette er ikke korrekt. Det rette er at i forberedelsen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt Internett og kommunikasjon med andre.

Leselister kreves for enkelte muntlige språkfag, for de fleste muntlig-praktiske realfag og for Religion og etikk. Det er privatistens ansvar å sende inn leselisten til eksamensskolen innen fristen.

Ved påmelding på privatistweb.no, velger kandidaten hvilken leseliste han vil bruke. La feltet være blankt dersom faget ikke krever leseliste.

OBS: Elever ved Sonans som avlegger eksamen i Tromsø:

Registrer Sonans Tromsøs liste i alle muntlige og muntlig-praktiske fag! Da er det stor sjanse for at du får faglæreren din som eksaminator, og at du får eksamen etter at undervisningen er avsluttet. Hvis du glemmer dette, må Studiekompetanse Tromsø (utdanningsetaten) få beskjed før oppmeldingsfristen går ut. Deretter er det ikke sikkert vi klarer å rette opp feilen.

I flere av fylkets leselister og eksamensveiledninger er det nevnt læreverk, litteratur og filmer, laboratorieøvelser eller fordypningsemner. Hvis du ønsker å avvike fra dette, må du sende egen leseliste. Bruk gjerne vår liste som mal, slik at omfanget blir tilstrekkelig.

Leselistene (inkludert eksamensveiledninger og liste over øvelser i realfag) er fordelt på flere sider: "Fellesfaget engelsk", "Fremmedspråk", "Idrettsfag", "Kroppsøving", "Norsk", "Realfag" og "Øvrige fag".

Lenkene til disse sidene finner du i menyen oppe, til høyre.

Frister

I fag der det skal sendes inn leselister, fordypningsemner eller liste over laboratorieøvelser, er frist for innsending 15. oktober i høstsemesteret og 1. april for vårsemesteret. Leselister som er innsendt etter fristen, vil kun bli tatt hånd om dersom kapasiteten tillater det.

For idrettsfag der det skal sendes inn særidrett(er) eller aktivitet(er) er det andre frister for innsending: 1. oktober i høstsemesteret (nytt høsten 2019) og 15. februar for vårsemesteret (nytt våren 2020). Se rammeverk for idrettsfag.

Manglende leseliste vil kunne føre til at du blir eksaminert ut fra en liste sensor bestemmer.

Praktisk gjennomføring i alle muntlige fag

Muntlige eksamener består av 30 minutter forberedelse hvor du trekker eller får en problemstilling eller en oppgave, og deretter inntil 30 minutter eksaminasjon. Muntlig-praktisk eksamen består av 45 minutter forberedelse og inntil 45 minutter eksaminasjon.

Unntak: Kroppsøving og de fleste idrettsfag avviker fra dette. Se eksamensveiledningen for det enkelte faget.

Læreverk

Vi har i noen tilfeller oppgitt lærebøker i våre leselister. Dette må ikke forstås som et kvalitetsstempel. Det kan finnes mange alternativer til de oppgitte verkene. Vær spesielt oppmerksom på at en rekke digitale læreverk er fritt tilgjengelige på nettsidene til Nasjonal digital læringsarena: http://ndla.no/nb. Som privatist må du selv velge hvilket læremateriell du skal bruke.

Hvor skal leselisten sendes?

Leselisten skal sendes til eksamensskolen. Vi foretrekker at du bruker e-post og at leselista er et vedlegg i PDF- eller Word-kompatibelt filformat. Navngi fila etter følgende mønster: fagkode+ditt navn f.eks. "REA3001_Jon Blund.pdf" (biologi 1) eller "NOR1233_Marte Munk.docx" (norsk muntlig, påbygging).

 

×