For ansatte

Velkommen til siden for ansatte i den offentlige tannhelse!

Her finner du verktøy og prosedyrer som kan hjelpe deg i det helsefremmende og forebyggende arbeidet ditt.

Størst mulig grad av egenomsorg er målet for det forebyggende arbeidet. Tverrfaglighet er derfor nødvendig for å påvirke mennesker i forskjellige miljøer. I det helsefremmende og forebyggende arbeidet er brukerne våre viktigste samarbeidspartnere, og formålet med tverrfaglig samarbeid er dels å sikre kvalitet ved å utnytte den samlende kompetansen optimalt, dels utvikle felles kunnskapsgrunnlag på tvers av faggrupper, og derved stimulere til faglig utvikling.  

Lykke til med det forebyggende og helsefremmende arbeidet - Vi kan alle gjøre en forskjell.

Strategiplan -lokal versjon av TannBarn

 

Oversikt over pasienters rettigheter til gratis tannbehandling

Rundskriv perioscreening

NORSK TANNVERN MATERIELL finner dere på Tannfelles(K:) - mappe som heter Tannvern materiell.                                                                                                                                                                                                Ellers finner dere en del materiell på nettsiden til TkMidt. De har overtatt ansvaret for tannvern materiellet. Klikk på linken Norsk Tannvern  -høyre side. Dere kommer rett inn på nettsiden til TkMidt.

Skulle du ha ønsker eller informasjon som vi kan legge ut her ta kontakt med Tove Bendiksen, prosjektleder for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i DOT Troms fylkeskommune. Epost: tove.bendiksen@tromsfylke.no

 

×