Politikk

Fylkesrådet i Troms

Troms har et parlamentarisk system som innebærer at fylkeskommunens daglige ledelse ivaretas av fylkesrådet. Her kan du se oversikt over og kontaktinfo til medlemmene i fylkesrådet.

Fylkestinget

Fylkestinget er det øverste politiske organet i Troms fylkeskommune og består av 37 representanter.

Råd, nemnder og utvalg

Her finner du oversikt over andre politiske utvalg.

×