Ombud

Troms fylkeskommune har to ombudsstillinger som jobber for elever og lærlinger.

På de underliggende sidene kan du lese mer om mobbeombudet og elev- og lærlingombudet i Troms.

 

Troms fylkeskommune har også personvernombud. Les mer om dette til høyre.

×