Hvordan vedlikeholde og gjøre endringer på huset, og samtidig beholde særpreget

Dersom du har behov for å gjøre reparasjoner og endringer på en gammel bygning, er det enkelte ting du må ta hensyn til for å beholde særpreget og sjelen til huset.

  • Jevnt vedlikehold av en bygning vil være den beste formen for vern.
  • Hvis skader oppstår skal disse repareres etter hvert og med samme materialtype, utforming og håndverksmessige tilvirkningsmåte som det som blir skiftet ut.
  • I gamle bygninger der det ikke er innlagt bad og toalett, vil det i mange tilfeller være bedre å bygge til et mindre tilbygg enn å ta i bruk rom inne til dette formålet.
  • Det kan av forskjellige grunner være behov for tilbygg til en bygning. Som regel vil dette la seg gjøre uten alt for store problemer. Det er imidlertid viktig at den opprinnelige bygningens hovedform søkes beholdt og at et tilbygg underordner seg hovedbygningen. Tilbygg bør fortrinnsvis søkes lokalisert på bygningens ”bakside”.
×