Videregående opplæring for voksne i Troms

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, har rett til gratis videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Opplæringen skal bygge på den enkeltes formal- og realkompetanse og vil kunne bli vesentlig kortere enn et ordinært opplæringsløp. Retten gjelder også søkere som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge. 

Voksne gis rett til å gjennomføre et opplæringsløp fram til ønsket sluttkompetanse, det er derfor viktig å fastsette om målet for opplæringen er yrkes- eller studiekompetanse før realkompetansevurdering eller opplæring starter. Karriere Troms kan være en viktig støttespiller for å finne fram til ønsket mål med opplæringen.

Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, livssituasjon og realkompetanse. Troms fylkeskommune har derfor lagt all utdanning for voksne til studieverkstedene ved utvalgte skoler i fylket. Dette er en studieform som innebærer at elevene i stor grad arbeider i grupper med konkrete oppgaver som det gis faglig veiledning på. I tillegg gis det forelesninger i utvalgte emner. Innen enkelte fagområder er opplæringen knyttet opp mot nettressurser.

Mer informasjon om rett til videregående opplæring og vilkår for inntak , praksiskandidatordningen og "Fagbrev på jobb"  

Søking til videregående opplæring for voksne 

Voksne søkere søker på VIGO til videregående opplæring spesielt organisert for voksne/realkompetansevurdering. Søkere legger da inn søknad knyttet til ønsket sluttkompetanse. Dette kan for eksempel være generell studiekompetanse for å kunne studere videre, eller en yrkesfaglig kompetanse slik som for eksempel helsefagarbeider, renholdoperatør eller tømrer. Det kan også merkes av for om du som søker ønsker veiledning. Du vil da bli kontaktet av en av våre saksbehandlere. 

For inntak til opplæringsløp med oppstart høsten 2019, er fristen for å søke til opplæring spesielt organisert for voksne 1.mars. 

Søkere med videregående opplæring fra utlandet 

Søkere med videregående opplæring for studiekompetanse fra et annet land, bes kontakte Samordna opptak for godkjenning av studiekompetanse i Norge. Søkere med yrkeskompetanse fra et annet land, kan kontakte NOKUT for informasjon og godkjenningsordninger. 

Kontaktpersoner:

  • Voksenopplæringstilbud i Tromsø ved Kongsbakken videregående skole i fag som gir studiekompetanse, kontaktperson: Kari Ingebrigtsen telefon 77787378.
  • Desentralisert voksenopplæringstilbud (unntatt Tromsø) i fag som gir studiekompetanse, kontaktperson: Trude Alvestad telefon 77789531 /  90162150
  • Voksenopplæringstilbud yrkesfag, kontaktperson: Hanne Ernstsen telefon 93038505
  • Heggen videregående skole: Kenneth Mikkelsen telefon 99734623 / 77787127
  • Stangnes videregående skole: Gunn-Tove Trane Jensen telefon 77787291 Karina Jensen telefon 77787290
  • Ishavsbyen videregående skole: Alexandra Larsen Hoel  telefon 92084929 Merete Elisabeth Andersen telefon 77788938 / 92486271
  • Bardufoss videregående skole: Oddlaug Lakseide, telefon 77 78 93 06 Rita Hol telefon 77 78 93 06
  • Nord-Troms videregående skole: Berit Olsen telefon 77 78 70 07 Beate Jaatun Rikardsen telefon 922 32 509
×