Langt mot nord, men grønt og frodig

Troms ligger flere hundre kilometer nord for Polarsirkelen, men overrasker med slående frodighet, både i landskap og kultur. Golfstømmen bidrar til et mildt kystklima, slik at den arktiske beliggenheten ikke er til hinder for bosetting eller jordbruk. Havet har fra uminnelige tider vært både spiskammer og ferdselsvei, og dannet grunnlag til vekst av tettsteder og byer i fylket. Både det naturnære og det urbane ligger nært hverandre i Troms, og bidrar til livskvaliteten.

Vårt fylke har vært møtested for mennesker fra gammelt av, og bærer fremdeles preg av tre stammers møte: Nordmenn, samer og kvener har levd i fredelig sameksistens og bidratt til kulturell rikdom. Via kysten har man hatt forbindelser både sørover til Europa og østover til Nord-vest Russland. Vi har dermed fått kontakt med impulser og mennesker fra andre steder i verden - noe som har gjort vårt fylke til et mer fargerik og spennende område å leve og bo i.

×