Elevråd

Elevorganisasjonen (EO) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og iungdomsskolen i Norge. EO ble stiftet i 1999 og er organisert med 19 fylkeslag. EO arrangerer Operasjon Dagsverk.

Som medlemsskole i Elevorganisasjonen i Troms har ikke bare elevene mulighet til å delta på seminarer – EO Troms kan komme til skolen og holde foredrag for elevrådet, noen klasser eller hele skolen om dere vil det. Det kan være veldig lærerikt å få skolering, særlig av tillitsvalgte, og EO kan skolere i det aller meste! En skolering kan inneholde foredrag, workshops og andre aktiviteter, den tilpasser vi etter oppdraget.

Møter dere på utfordringer i elevrådet? Om dere er i en vanskelig situasjon, vil ha gjennomslag i en sak eller trenger inspirasjon til hvordan man kan aktivere elevrådet og engasjere de tillitsvalgte, hjelper vi mer enn gjerne til. Fylkesstyret har en del erfaringer vi kan komme med, men vi tilrettelegger også for erfaringsutveksling mellom de ulike skolene i fylket. 

I tillegg løfter styret saker opp fra elever og elevråd til politikere. Et av EO sine viktigste prinsipper er at det er elever som vet hvor skoen trykker og som kjenner skolehverdagen på kroppen, og derfor er det viktig at vår stemme blir hørt. Dette kan EO Troms hjelpe elevene og elevrådene i Troms med.

Elevmedvirkning er essensielt for å få verdens beste skole.

Skolen er til for elevene og må derfor tilpasses elevene. Elevorganisasjonen har laget guider til både elever, lærere og andre på skolen, slik at man skal oppnå best mulig kommunikasjon og slik at elevenes stemme skal bli hørt.

Her finner du felles retningslinjer for elevråd ved videregående skoler i Troms (pdf).

Les mer om elevrådsarbeid på elevråd.no.

Elevorganisasjonen:
Telefon: 22 99 37 00  
E-post: elev@elev.no  
Rettighetshjelpen: rettighet@elev.no
E-post til redaksjonen: presse@elev.no
Post- og besøksadresse: Kolstadgata 1, 0652 Oslo

×