Harstadpakken

Harstadpakken er en samlet utbygging av trafikksystemet i Harstad på ca, 1,6 milliarder kroner. Det skal blant annet lages ny tunnel fra Seljestad til Sama, nye gang- og sykkelveier og kollektivsystemet skal få en skikkelig oppgradering. Harstadpakken er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Harstad kommune og Statens vegvesen.

Noen hovedpunkter

  • Oppgradering av rutesystem i Harstad
  • Økt fremkommelighet for buss
  • Sanntidssystem som viser når neste buss kommer
  • Flere avganger og faste rutetider
  • Modernisering av mange busstopp
  • Buss på fergekaiene ved ankomst
  • Kanebogen, Sama og sentrum er sentrale knutepunkter for busstrafikken

 

Mer informasjon: Ass. etatssjef Jonny Berg, tlf.777 88162 - jonny.berg@tromfylke.no

×