Inkluderende arbeidsliv

Troms fylkeskommune er IA-bedrift. Informasjon om hva det vil si å være en inkluderende arbeidslivsbedrift.

Troms fylkeskommune har vært inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) siden mai 2002, og har inngått IA-samarbeidsavtale med NAV for perioden perioden 2014-2018. Ved inngåelse av samarbeidsavtale om å være IA-virksomhet, stiller Troms fylkeskommune seg bak målene i IA-avtalen nasjonalt. Samarbeidsavtalen er tegnet på sentralt hold i fylkeskommunen, og forpliktelsen inkluderer alle underliggende enheter.

IA-avtalen skal evalueres på nasjonalt nivå, ved utgangen av 2018.

Troms fylkeskommunes har i samarbeid med ansattes representanter utarbeidet målsettinger for IA-arbeidet i perioden 2014-2018 (se HAMU-sak nr 16/14, her). IA-målsettingene for Troms fylkeskommune i 2018 og 2019 fremgår av HAMU-sak nr 12/18 (her). 

×