Samekonferansen 2018

Årets tema:

Samisk stedsattraktivitet, bolyst og entreprenørskap

 
Hvilke prognoser viser arbeids- nærings- og befolkningsutviklingen i samiske områder? Hva gjør et sted attraktivt? Hvilken betydning har samepolitikken for utvikling og modernisering i nord? Hvordan stimulerer vi til mer samisk entreprenørskap og innovasjon? Hvordan skal vi skape en god samisk framtid?

Troms fylkeskommune inviterer til Samekonferansen 2018 der hovedtemaet er «Samisk stedsattraktivitet, bolyst og entreprenørskap». Vi får blant annet presentert Telemarksforsknings nye rapport: Regional analyse for samiske områder 2018 ved forsker Knut Vareide. Her vil vi få vite mer om hva som skaper attraktivitet for bosetting og næringsliv og scenarier for hvordan utviklingen kommer til å bli i framtiden.

- I tillegg vil vi få lære av de gode eksemplene og ha fokuset på mulighetene som ligger i vår region. Som vanlig vil viktige stemmer i Sápmi utfordre oss på utviklingen i nord. Vi håper konferansen kan stimulere til mer samarbeid og utvikling i samiske områder, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap).

Målgrupper er de samiske miljøene i Troms, politikere og offentlige myndigheter, samt organisasjoner og institusjoner og andre med interesse for samiske spørsmål.

PROGRAM (NO)

Sted:
Tromsø, UiT Norgga árktalaš universitehta/UiT Norges Arktiske Universitet, Teorifagbygget, TEO-H1 1.836-AUD2

Tid:
Torsdag 8. november kl. 11-17, fellesmiddag i fylkeshusets kantine kl 20.00
(merk at middag på kvelden er på Fylkeshuset, Strandveien 13)
Fredag 9. november kl. 09-13

Praktisk informasjon

Egenandel: kr. 500 pr. person.
Konferansen inkluderer lunch og kaffe/frukt begge dager, samt fellesmiddag 08.11 bestående av tapasbuffet og dessert.

Reise- og oppholdsutgifter må deltakerne dekke selv.

Konferansen vil simultantolkes til norsk/nordsamisk.

Påmeldingsfristen er 24. oktober.

Påmelding skjer via elektronisk søknadsskjema. Påmeldingen er bindende. Avmelding gjøres på epost til katrine.with.eielsen@tromsfylke.no innen 24. oktober. Ved eventuelle avmeldinger etter dette kan egenandel på kr. 500,- likevel bli belastet.

Begrenset antall plasser.

Tilbud om rabattert hotellrom

Vi har reservert 40 rom på Thon Hotel fram til 18. oktober til en rabattert pris på kr. 1.054,- for én person. Tillegg for person 2 er kr. 200 pr. natt. Deltakerne bestiller rom direkte til hotellet og dekker selv hotellopphold. Bestilling av rom må skje gjennom e-post og oppgitt bookingkode.

Epost: Tromso.booking@olavthon.no
Bookingkode: 26950524

Kontaktperson:

For innhold ved konferansen: lene.hansen@tromsfylke.no tlf. 77788013/97773490
For praktisk informasjon: katrine.with.eielsen@tromsfylke.no tlf. 77788220/92864366

Illustrasjonsfoto: Steve Nilsen

×