Presentasjoner fra Samekonferansen 2018

Presentasjoner holdt under Samekonferansen 2018:

Dag 1, torsdag 8. november

Sveinung Eikeland: Samiske rom i nordområdepolitikken? | videolink

Knut Vareide: Regional analyse for samiske områder | ppt

Anne-Karin Olli: De samiske suksesshistoriene vi kan lære av, hva virker i samepolitikken? | lysark, ppt

Anne-Karin Olli: Innlegg | pdf

Eirik Losnegaard Mevik: En god samisk kommune for egne innbyggere og tilflyttere? | pdf

Johan Vasara: Kautokeinos rolle som samisk utviklingsmotor og bosted med et sammenslått Troms og Finnmark fylkeskommune? | ppt

Dag 2, fredag 9. november

Paul Pedersen: Industrieventyret Furuflaten - overføringsverdi til andre samiske bygder? | ppt

Britt Kramvig: Samisk næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap - hvor går vi? | Google presentasjoner

Johan-Ailu Kalstad: Kompetansearbeidsplasser, entreprenørskap og næringsliv i Sápmi | ppt

Hilde Bjørkli: Den samiske dimensjonen i nordnorsk reiseliv | pdf

Geir Grenersen: Språksentrenes betydning for samisk revitalisering | ppt

×