Leseliste for fremmedspråk (fellesfag og programfag)

Dette er våre forslag til leselister i fremmedspråk. Dersom det språket som du skal ta som privatist, mangler, må du selv lage leseliste.

Selv om du bare skal opp til skriftlig eksamen, er leselisten et godt hjelpemiddel i forberedelsen til eksamen.

Muntlig eksamen i fremmedspråk som ikke er med i denne lista, arrangeres kun i høstsemesteret fra og med høsten 2015. Utdanningsdirektoratet har publisert informasjon om fremmedspråk som det er mulig for privatister å ta eksamen i.

Forsøk med skriftlig-muntlig eksamen

Troms fylke har vært med i en forsøksordning med skriftlig-muntlig eksamen i fremmedspråkene fransk, nordsamisk, tysk og spansk på nivå I. Forsøket er nå avsluttet og privatister må følge den ordinære eksamensordningen også i disse fagene.

Fremmedspråk over tre år

Dersom du skal forbedre karakteren i fremmedspråk nivå I+II, må du melde deg opp til eksamen på nivå II. Du beholder timetallet som du har på vitnemålet ditt, men de nye karakterene gjelder dersom de er bedre enn de gamle.

OBS: "IV" er ikke en karakter i denne sammenhengen, i motsetning til 1, 2 .. 6.

Eksamensordning

Vær oppmerksom på at eksamensordningen i fremmedspråk som fellesfag (fagkode FSP...) for privatister, skiller seg fra eksamensordningen for elever. Privatister må avlegge både skriftlig og muntlig eksamen i disse fagene. Når du har tatt begge eksamener som privatist, kan du forbedre dem hver for seg.

Leselister og læreplaner i fremmedspråk

I leselistene står det at kandidatene skal ha en lytteprøve i forberedelsen. Dette er ikke rett! I forberedelsen skal kandidaten enten få en lytteprøve eller en skriftlige forberedelse med en problemstilling.

FSPxxxx
PSPxxxx
Fremmedspråk som fellesfag nivå I og II
Fremmedspråk som programfag nivå I og II
Leseliste
FSP5021
PSP5014
Fransk I
Fransk nivå I
Last ned
FSP5027
PSP5016
Fransk II, muntlig
Fransk nivå II, muntlig
Last ned
FSP5084
PSP5044
Russisk I, muntlig
Russisk nivå I, muntlig
Last ned
FSP5090
PSP5046
Russisk II, muntlig
Russisk nivå II, muntlig
Last ned
FSP5093
PSP5050
Spansk I, muntlig
Spansk nivå I, muntlig
Last ned
FSP5099
PSP5052
Spansk II, muntlig
Spansk nivå II, muntlig
Last ned
FSP5120
PSP5068
Tysk I, muntlig
Tysk nivå I, muntlig
Last ned
FSP5126
PSP5070
Tysk II, muntlig
Tysk nivå II, muntlig
Last ned

 

PSPxxxx Fremmedspråk som programfag nivå III . . . Leseliste
PSP5018 Fransk nivå III, muntlig Last ned
PSP5048 Russisk nivå III, muntlig Last ned
PSP5054 Spansk nivå III, muntlig Last ned
PSP5072 Tysk nivå III, muntlig Last ned

 

SPRxxxx Engelsk programfag, VG2 og VG3 . . . . . . . . Leseliste
SPR3009 Internasjonal engelsk, muntlig Last ned
SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk, muntlig Last ned
SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur, muntlig Last ned


I engelsk programfag er det samme eksamensordning for både elever og privatister. Med andre ord må du ta både skriftlig og muntlig eksamen hvis du ikke har det fra før. Skriftlig og muntlig kan forbedres uavhengig av hverandre.

×