Rammeverk

I retningslinjene for eksamen, henvises det til rammeverk for eksamen. De første rammeverkene er nå tilgjengelig på denne siden. Disse er gyldig fra og med våren 2018.

Fagnavn
(NVB-koder)
Rammeverk
Aktivitetslære
IDR2002, IDR2003
Last ned

Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Tverrfaglig eksamen
BUA2004
Last ned

Breddeidrett
IDR3004, IDR3005, IDR3006
Last ned

Design og arkitektur
KDA2004, KDA2005, KDA2006
Last ned

Geografi
GEO1001
Last ned

Historie
HIS1002, HIS1003
Last ned

Idrett og samfunn
IDR2013
Last ned

Kunst og visuelle virkemidler
KDA2001, KDA2002, KDA2003
Last ned

Mediesamfunnet
MOK2001, MOK2002, MOK2003
Last ned

Medieuttrykk
MOK2005, MOK2006, MOK2007
Last ned

Norsk muntlig
(alle utdanningsprogram, samt påbygging til generell studiekompetanse)
NOR1213, NOR1219, NOR1233
Last ned


Religion
REL1001
Last ned

Samfunnsfag
SAF1001
Last ned

Toppidrett
IDR3001, IDR3002, IDR3003
Last ned

Treningsledelse
IDR2014
Last ned

 

×