Prosjekter

Oversikt over pågående prosjekter som arkivavdelingen har initiert eller bidrar til:

Pågående prosjekter:

Bevarings- og kassasjonsplan for arkivmateriale i Troms fylkeskommune

Riksarkivaren vedok ny forskrift om bevaring og kassasjon av fylkeskommunalt og kommunalt arkivmateriale fra 1. februar. Forskriften har tilbakevirkende kraft til arkivmateriale skapt etter 1950. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-20-1739

Troms fylkeskommune er pålagt å utarbeide en bevarings- og kassasjonsplan. Arkivavdelingen vil involvere de ulike enhetene ved behov i dette arbeidet. I uke 40 starter vi opp med de videregående skolene og utdanningsetaten. Arbeidsgruppen består av Aud Sørensen, Breivika Tromsø maritime skole, Randi Woll, Tromsdalen, Rita Simonsen, utdanningsetaten, Anita Johansen, Ann Tobiassen og Hilde Lange, arkivavdelingen.

Integrasjon mellom VIGO og ESA

Nytt prosjekt hvor det vil bli satt ned en arbeidsgruppe. Del av samarbeid mellom fylkeskommunene som har Evry som leverandør for å koordinere integrasjon mellom fagsystemet VIGO og ESA, tilsvarende fylkeskommunene i FOT-samarbeidet og deres "Rett i mappa". Hedmark er pilot for ESA-fylkene.

Svar Ut og Svar INN

Fylkesrådet har vedtatt digital forsendelse som førstevalg for TFK fra 1. januar 2017. Prosjekt med Svar UT ble initiert av IT-senteret i 2014. Svar Ut satt i drift 23. februar 2015 som foretrukket forsendelse fra Næringsetaten, Kulturetaten, Samferdselsetaten, Personal- og organisasjonssenteret, Økonomisenteret, Stab og Drift- og utbyggingssenteret.

Troms fylkeskommune er pilot for ESA for Svar INN. Post fra virksomheter med Svar UT vil sendes direkte til ESA og ikke Altinn. Oppstart høsten 2016.

Integrasjon med konkurransegjennomføringsverktøy 

Nytt konkurransegjennomføringsverktøy som etterhvert skal ha integrasjon mot ESA. Målet er at saksbehandler skal jobbe i KGV og dokumenter automatisk arkiveres i ESA. Test høsten 2016

Nytt skoleadministrativt system

Stort prosjekt for utdanningsetaten. Arkivavdelingen er involvert i en arbeidsgruppe som skal kartlegge bruken og bevaringen fra SATS. SATS skal avvikles som skoleadministrativt system innen 2018 og erstattes av Visma Flyt skole. Prosjektet er nasjonalt og stort. VFS skal ha integrasjon med vårt sak- og arkivsystem.

Tidligere prosjekter:

Fullelektronisk saksbehandling og arkiv

Påbegynt  2011, avsluttet 2014 da Fylkesrådet vedtok Prinsipper for fullelektronisk saksbehandling og arkiv i Troms fylkeskommune

Styringsgruppen for prosjektet fullelektronisk saksbehandling og arkiv bestod av leder Jorunn Nyheim, personal - og organisasjonssenteret, Liv Føre, IT-senteret, Bjørn Inge Thomasjord, utdanningsetaten og Anne Hjortdahl, plan- og næringsetaten.
Prosjektgruppen var sammensatt av Aida Petterson, som er systemansvarlig for ESA IT-senteret, Ann Tobiassen, arkivavdelingen, Dorrit Lauritzen, sekretariatet, Kari Mette Aaseth, staben, Thorsteinn Einarsson, utdanningsetaten, Ann-Tove Albrigtsen, Parat.

Hilde Lange var prosjektleder.

I historikkbasen har prosjektet saksnr 1/3535, i produksjonsbasen 13/951.

×