Er du venn eller pårørende til noen som sliter?

Hvem skal hjelpe deg på skolen

Kontaktlærer, skolehelsetjenesten, ressursteamet og/eller nærværsteamet, samt skolens ledelse.

Kunnskap, tips, råd og rettigheter:

Ved akutte situasjoner: Ring elevens fastlege eller legevakt.

Mobbeombudet i Troms

Mobbeombudet skal passe på at alle elever i videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Alle kan kontakte mobbeombudet, mobbeombudet har taushetsplikt.

×