Oppstartsmøte

Følgende innlegg ble presentert under oppstartsmøtet for regional plan for reindrift:

 

Innspill etter oppstartsmøtet

I etterkant av oppstartsmøtet som ble holdt 3. februar 2016 bad fylkesrådet om innspill til arbeidet planen med følgende spørmål:

  • Hvordan skal en i størst mulig grad sikre medvirkning og deltakelse?
  • Hvilke temaer bør behandles i planen?
  • Hvilke hensyn må ligge til grunn i planarbeidet?

Fristen for å komme med innspill var 15.4.16. Brevet som ble sendt finner du her.

Følgende innspill kom inn:

×