Konferanse om næringsutvikling i Tromsreindrifta 28.-29.august 2019

Konferansen om næringsutvikling i Tromsreindrifta ble avholdt 28.-29. august 2019

Informasjon om konferansen på samisk finner du her 

 

Tid: Onsdag 28. og torsdag 29. august 2019

Sted: Scandic Ishavshotel Tromsø

Målgruppen for konferansen er reindriftsnæringen, kommuner og annen offentlig forvaltning, akademia, institusjoner, frivillige organisasjoner og andre som er opptatt av utvikling av reindrifta og tilleggsnæringer til reindrifta.

På konferansen får vi presentert forventninger til og utfordringer i næringsutviklingen for reindrifta fra Staten, Sametingene i Norge og Sverige, reindriftens næringsorganisasjoner, kommuner i Troms og perspektiver fra aktive reindriftsutøvere. Vi får også presentert verdikjedeanalysen for reindrifta i Troms av forsker Jan-Åge Riseth i Norce.

 

Praktisk informasjon

Her finner du oppdatert program pr 27.8.19

Deltakerliste

 

Presentasjoner

Onsdag 28.august

Regjeringens perspektiver på næringsutvikling i reindrifta v/statssekretær Widar Skogan, Landbruks- og matdepartementet

Sametingets arbeid med reindriftstilknytta næringsutvikling v/styrelseordförande Per-Olof Nutti, Sametinget i Sverige

Sametingets arbeid med reindrift – planlegging og virkemidler v/sametingsråd Silje Karine Muotka, Sametinget i Norge

Reindrift og næringsutvikling – forventninger til myndighetene v/leder Ellinor Marita Jåma, NRL

Reindrift og næringsutvikling – forventninger til norske myndigheter v/leder Åsa Larsson Blind, SSR

RUF som virkemiddel for reindriftsbasert næringsutvikling v/avdelingsleder Tone Franzen Seppola, Landbruksdirektoratet

Virkemidler for næringsutvikling i reindrifta – erfaringer fra Troms v/seniorrådgiver Atle Malinen, Innovasjon Norge, avdeling Arktis

Verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms v/forsker Jan-Åge Riseth, Norce

Våre nærings- og inntektsmuligheter i reindrifta v/leder, Mikkel Mathis Hætta, Ábborášša Reinbeitedistrikt

Verdeprosjektet og næringsetableringer knyttet til reindrift – kommunens rolle v/ordfører Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen kommune

Våre nærings- og inntektsmuligheter i reindrifta v/leder Aslat Simma, Lainiovuoma Sameby

Kopling mellom areal og næring i interkommunalt plansamarbeid om reindrift v/Ordfører Nils Ole Foshaug, Målselv kommune

Våre nærings- og inntektsmuligheter i reindrifta v/Per Mathis Oskal, Hjerttind og Fagerfjell reinbeitedistrikt, Hjerttind Rein AS og Andsvatn reinslakteri AS

Integrering av reindrift i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel v/ordfører Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune

 

Torsdag 29.august

Kvinneperspektiv på næringsutvikling i reindrifta v/goahtejođiheaddji Marit Meløy, Samisk høgskole

Best i verden - hvordan og hvorfor reindriftsungdom i Arktis vant kokebøkenes OL v/direktør Anders Oskal, Internasjonalt Reindriftssenter i Kautokeino

Ut på Vidda v/Siv Selnes Sara, Sara Siida

Boazovázzi - Reingjeteren v/Máret Buljo

Inga Sámi Siida v/Laila og Arild Inga

Tromsø Arctic Reindeer v/Johan Isak Oskal

Tradisjonell kunnskap og samebyenes renbruksplaner v/styrelseordförande Per-Olof Nutti, Sametinget i Sverige

Ny teknologi i reindrifta – potensiale for bedre dyrevelferd, arbeidsmiljø og tilsyn? v/forsker Grete H.M. Jørgensen, Nibio

Bruken av droner i reindrifta v/forsker Erlend Winje, Nibio

Bruken av droner i reindrifta v/reineier Nils Johan Utsi, Skárfvággi Reinbeitedistrikt

 

 

 

 

×