Samekonferansen 2019

Kulturell bærekraft i reindrifta

Hvilken betydning har reindrifta for samisk språk og kultur? Hvordan vurderer myndighetene den kulturelle bærekraften? Hva er kulturell bærekraft og er det noe vi skal etterstrebe?

Dette er noen av spørsmålene det ble søkt svar på konferansedagene 25. og 26. november.

Konferansen er en del av Troms fylkeskommunes arbeid med Regional plan for reindrift i Troms.

 

Program:

Samekonferannsen 2019

 

Presentasjoner:

Anders Oskal

Ane-Marthe Sani

Arvid Viken

Berit Kristine Utsi

Berit Marie Eira

Ellen Inga O Hætta

Ivar Bjørklund

Johan Vasare

Laila Susanne Vars

Nils Vasare Hammare

Ole Mathis Eira

Sandra West

Silje Trollstøl

Øyvind Ravna

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Trym-Ivar Bergsmo, www.nordnorge.com

 

 

×