Friluftsliv

Friluftsliv er en positiv aktivitet for helse og trivsel. Troms byr på et mangfoldig friluftsliv, og den flotte naturen gir oss mange helsefordeler både fysisk og psykisk.

Les mer om friluftsliv i Troms i Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027.

Troms fylkeskommune har følgende oppgaver innen friluftsliv:

  • Bidra til å opprettholde allemannsretten
  • Ivareta friluftsinteressene i fylkes- og kommuneplanleggingen
  • Sikring og ivaretakelse av attraktive friluftsområder
  • Forvaltning av de statlig sikra friluftsområdene
  • Tilrettelegge for jakt og fisk
  • Forvalte tilskuddsordninger innen friluftsliv

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Tiltak og aktiviteter i nærmiljøet
  • Kartlegging og verdivurdering av friluftslivsområder
  • Skilting og merking av turruter

 

 

×