Næringsetaten

Næringsetaen i Troms fylkeskommune har 24 ansatte fordelt på tre ulike avdelinger. 

 

Avdeling 1: Verdiskapning og Samfunn 

Avdeling 2: Ressurs og bærekraft

Avdeling 3: Analyse og utvikling 

 

Ansatte med bilde og kontaktinformasjon kommer :) 

Ansatt

Informasjon

Informasjon

Bilde

Ansatt

Informasjon

Informasjon

Bilde 
×