N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Vi har nå lyst ut inntil 27MNOK med løpende søknadsfrist for å få muliggjort nye innovative prosjekter i nord.

Visjonen til N2 er å utvikle fremtidens leverandører i Nord-Norge.

Eierne og samarbeidspartnerne i prosjektet består av våre tre nordligste fylkeskommuner; Nordland-, Troms-, og Finnmark, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt Sametinget i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. 

Sjømat, reiseliv og opplevelser

N2 ønsker å være supplerende og overskridende både i måten prosjektet organiseres på, og resultatene prosjektet ønsker å oppnå.

Vi ønsker at bedriftene innenfor sjømat-, reiseliv-, opplevelsesnæringen og tilstøtende næringer (det vil si næringer som leverer til disse) skal komme opp med gode prosjekter som er nytenkende og som springer ut fra behov som registreres hos næringen selv. Vi har derfor valgt en åpen utlysning, som krever at dere som søkere finner de gode løsningene lokalt. 

N2 fokuserer særlig på fire områder

  • Øke konkurransekraften til nordnorske leverandører og kompetansemiljø innenfor sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen og tilstøtende næringer  
  • Skape et fremtidsrettet næringsliv gjennom FoU og bransje-overskridende samarbeid ved å se etter nye innovative satsinger  
  • Forsterke og være komplementær til arbeid i eksisterende klynger og nettverk, og skape nye der det er behov  
  • Fokusere på bærekraft kaldt klima, eksponerte forhold og landsdelens naturgitte fortrinn 

Her kan du lese hele utlysningen (pdf.)

Her kan du søke på midler til ditt prosjekt.

×