Omstilling

Status som omstillingsområde er vanligvis noe som gis til en kommune eller region der det lokale næringslivet forvitrer, eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. I slike tilfeller kan det være behov for ekstraordinære midler for å tilrettelegge for omstillings- og nyskapingsarbeid.

Omstillingsstatus kan maksimalt vare i 6 år, og Troms fylkeskommune avgjør hvem som får denne statusen. Omstillingsområdene får årlig påfyll av fond som skal benyttes til utviklingsarbeid, kommuner med omstillingsstatus får ikke innvilget kommunalt næringsfond i omstillingsperioden. Dette arbeidet medfører også en tettere oppfølging av arbeidet fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen. For mer utfyllende informasjon om omstilling, se nettsiden regionalomstilling.no

 

Arbeidet med omstilling er inndelt i fire faser:

 1. Avklaringsfasen
 2. Strategi og forankringsfasen
 3. Gjennomføringsfasen
 4. Avslutningsfasen

 

Fylkeskommunens rolle i omstillingsarbeidet

 • Fylkeskommunen overvåker utviklingen i kommunene og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet i kommunene. Fylkeskommunen kan iverksette en samfunnsmessig konsekvensanalyse for sårbare kommuner.
 • Resultatene fra konsekvensanalysen og søknaden fra kommunen skal sammen danne grunnlaget for vurdering av omstillingsstatus.

 

Hvem kan søke?

Kommuner eller områder som:

 • Har et ensidig næringsgrunnlag med særskilte store omstillings- og nyskapingsoppgaver.
 • Er preget av nedlegging/nedbygging av hjørnesteinsvirksomhet.
 • Har store langsiktige utfordringer i omstrukturering av næringslivet eller særskilte omstillingsbehov.

 

Kriterier for statlig ekstrainnsats (akutte omstillingsbehov)

Kriteriene for at staten kan vurdere å bidra med ekstraordinære midler er:

 • Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være meget betydelig over en 3-års periode.
 • Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen.
 • I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og isolerte steder.

 

Krav til søknad om omstillingsstatus

 • Søknaden om omstillingsstatus må bl.a. inneholde: Bakgrunn for hvorfor man ønsker å bli omstillingskommune, situasjonsbeskrivelse i kommunen og beskrivelse av særlige utfordringer. Fylkeskommunen avgjør om en omstillingsanalyse skal gjennomføres.

Støttenivå og finansiering for omstillingskommuner

 • Inntil 75% av godkjent kostnadsgrunnlag.
 • Det forutsettes at kommunen bidrar med 25% egenkapital.
×