Fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket i Troms samarbeider, utvikler, planlegger, koordinerer og tilbyr tjenester og litteratur.

Virksomheten er regulert av Lov om folkebibliotek og Regional bibliotekplan for Troms. 

Fjernlånsavdelinga tilbyr fjernlån, innlån, e-lån Troms og andre digitale ressurser til bibliotekene i fylket. Fylkesbiblioteket har felles mediesamling med Tromsø bibliotek. 

Samisk bibliotektjeneste overvåker samiske utgivelser og formidler disse på en nyhetsblogg. Samisk bibliotektjeneste har også en mediesamling til utlån.

Fylkesbiblioteket har ansvar for utvalget i litteraturproduksjonene i Den kulturelle skolesekken i Troms, og følger opp litteratursatsinga i Den nordnorske kulturavtalen.

Fylkesbiblioteket driver litteraturformidling gjennom prosjekter eller faste tiltak: Litteraturformidling og lesestimulering. 
 

×