Marcus Gamst Johansen studerer fiskeri- og havbruksvitenskap ved UiT - Norges Arktiske Universitet.

Han er nå ute i praksistid, og skal være på næringsetaten i 3 uker fordelt på 3 måneder.  

- Jeg gleder meg til å lære mer om fiskeri og havbruk fra et offentlig ståsted, sier han

Marcus har lang og allsidig erfaring fra blant annet fiskerisektoren.

- Allerede da jeg var seks år begynte jeg å skjære torsketunger ute på Sommarøya, forteller han.

Når han ble større jobbet han videre med produksjon på både fiskebruk og sildeanlegg.

I tillegg har jeg jobbet to år offshore, og fem år i oppdrett, forteller han.

På fritiden er han frivillig mannskap på den lokale redningsskøyten i Tromsø.

Marcus er inne i sitt tredje år på studiet, og kommer med følgende vise ord til slutt:

- Er man bare nysgjerrig, kommer man langt.

Ta godt imot Marcus i Fylkeshuset

×