Sykefraværshåndboka

Sykefraværshåndboka for Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune har utarbeidet en sykefraværshåndbok hvor ledere og øvrige ansatte finner nødvendig informasjon om oppfølging av sykefravær. 

I håndboken finner du rutiner for håndtering av sykefravær i Troms fylkeskommune, informasjon om rettigheter og plikter for de ulike aktører, lov og regelverk, oppfølgingsplaner, informasjon om tilrettelegging og medvirkningsplikten til arbeidstaker, økonomiske virkemidler fra NAV, informasjon om ulike former for sykemelding og håndtering av disse m.m. 

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med rådgivning, veiledning og andre former for bistand/tjenester.

×