Kurs i belastningsmestring (KiB)

Kurs i belastningsmestring (KiB) er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. KiB er basert på kognitiv atferdsteori og stressteori. Oppmerksomheten rettes mot å identifisere belastninger, håndtering av disse samt konsekvenser av ulike mestringsstrategier. Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser.

Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere fra bedriftshelsetjenesten i Troms fylkeskommune. Kurset består av 8 samlinger av 2,5 t + 2 oppfølgingssamlinger. Det er vanligvis 6-10 deltakere på hvert kurs.

Kurset går i perioden januar-mars, i Tromsø, med oppstart i uke 3. 

Kursdag er torsdag 12.30-15.00 (NB: kan bli endringer):

Uke 3: 17.01

Uke 4: 24.01

Uke 5: 31.01

Uke 6: 07.02

Uke 7: 14.02

Uke 8: 21.02

Uke 9: 28.02

Uke 11: 14.03

Uke 15: 11.04

Uke 17: 25.04

Informasjon og påmelding

Den ansatte kan ta direkte kontakt med oss i bedriftshelsetjenesten for mer informasjon eller påmelding. Bedriftshelsetjenesten kan også inviteres til din virksomhet for å gi mer informasjon om KiB.

Alle må gjennom en forsamtale med kursholderne før kursstart hvor hensikten er å vurdere om kurset er det riktige tilbudet for den enkelte ut fra nåværende situasjon.

For mer informasjon og påmelding, kontakt Arne Magnus Elvegård ved bedriftshelsetjenesten i Troms fylkeskommune.  

Påmeldingsfrist for deltakelse januar-mars 2019, er 01.desember 2018. Påmelding sendes til e-post: arne.m.elvegard@tromsfylke.no

 

×