Også i denne sommeren ble det gjennomført to ulike lesekampanjer i bibliotekene i Troms. "Les for svingende" som leveres av Tromsø bibliotek og byarkiv og "Sommerles" som er en nasjonal digital kampanje eid av Vestfold fylkesbibliotek.

21 av bibliotekene i fylket, sammen med Bok og kulturbussen og Longyearbyen bibliotek har vært med i år.  I fjor deltok over 2 000 barn og de leste ca. 17 000 bøker. I år har antallet barn økt til over 2 500 og det er lest over 24 500 bøker i løpet av kampanjemånedene og det er veldig bra. 

Hvorfor delta i lesekampanjer? Forskning har vist at mange lærere opplever at elevene skårer dårligere på lesetester etter sommerferien enn før ferien startet. Et pilotprosjekt som er utført viste at barn som deltok på Sommerles.no tapte svært lite lesekompetanse over sommeren, mens barn som ikke deltok tapte vesentlig mer. Spesielt viktig var det for barn som i utgangspunktet var lesesvake.

Du kan lese mer om resultatene fra forskningen på Sommerles.no i Sluttrapporten for Sommerles – fra leselyst til kompetanse? Rapporten blir publisert på altom.sommerles.no når den er klar.

Forskningsartikkel fra Møreforskning og Høgskulen i Volda blir publisert på samme nettside, etter at den er publisert i et vitenskapelig tidsskrift. 

Troms fylkesbibliotek er koordinator for lesekampanjene i fylket.

×