Fag- og svenneprøve

Oppmelding til fag- og svenneprøve

Oppmeldingsskjema til fag- svenneprøve får du tilsendt når prøveavgiften er betalt.

Bestill prøveavgiftsgiro for praksiskandidater

Fag og svenneprøven skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget etter læreplanen for opplæring i bedrift. Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves. Prøvenemnda skal sørge for at kandidaten får vist om han eller hun har den kompetansen som skal til for å få fag- eller svennebrev i faget.

Fag-/svenneprøven skal prøve kandidaten i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et eget  faglig arbeid.

Fag-/svenneprøve for praksiskandidater gjennomføres vanligvis i den bedrift eller virksomhet som kandidaten er ansatt i, men det er prøvenemnda som avgjør om foreslått prøvested er egnet. Prøven gjennomføres etter de samme prinsipper som for lærlinger og lærekandidater. Mer informasjon finnes på udir.no og i  forskrift til opplæringsloven kapittel 3 del VII.

 

Klage ved ikke bestått fag- eller svenneprøve

Dersom du har fått "ikke bestått" på prøven, kan du rette en klage til fagopplæringskontoret i fylket. Klagefristen er 3 uker fra du mottok meldingen fra fagopplæringskontoret.

×