Økonomiske fordeler i Nord-Troms

Nord-Troms er en del av en tiltakssone som gir flere fordeler til de som velger å etablere virksomhet eller bosette seg i sonen. Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms: Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Sonen ble etablert i 1990 med bakgrunn av negative utviklingstrekk i folketall og næringsliv. Det ble i 2003-2004 utgitt en stortingsmelding om tiltakssonen.

Du kan få en rekke forskjellige økonomiske fordeler.

De viktigste virkemidlene i tiltakssonen er:

  • Fritak for arbeidsgiveravgift
  • Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.
  • Fritak for el-avgift på forbruk
  • Reduksjon i personbeskatningen

På Regjeringen.no kan du lese mer om tiltakssonen

×