Fakturamottak

Fakturaadresse (EHF)

Alle fakturaer til Troms fylkeskommune må sendes elektronisk i EHF-format.

  • Elektroniske fakturaadresse: 9908:864870732
  • Aksesspunkt: Nets
  • Se ELMA-registeret

NB! Faktura sendt pr. post eller e-post blir normalt returnert.

Også utenlandske leverandører kan sende elektronisk faktura til vår elektroniske ID i Norge: 9908:864870732

Mange små og mellomstore bedrifter har ikke eget fakturasystem som kan produsere elektronisk faktura direkte. Et alternativ er å registrere faktura i en nettbasert fakturaportal eller via egen nettbank.

Fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF)

Leverandører som sender inntil 2 faktura årlig til Troms fylkeskommune, og som ikke kan sende EHF kan inntil videre bruke følgende fakturaadresse:

  • E-postadresse (som *.pdf): faktura-tromsfylke@nets.eu 

Legg spesielt merke til at e-postadressen nevnt over kun skal benyttes til å sende faktura i PDF-format, for automatisk behandling. Andre forsendelser/ henvendelser til denne e-postadressen vil gå tapt. 

Merking av faktura (referanse)

  • Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Vi krever her et 5-sifret ressursnummer for at din faktura skal gå automatisk til godkjenning hos rett mottaker (bestiller).
    • Deres referanse i xml-fila: AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID
  • Bestiller oppgir ressursnummer. Se også oversikten til høyre under Mottakere og referanse (klikk på lenken).
  • Bestillers navn og/eller enhet skal også fremkomme på fakturaen.

Faktura som er sendt til feil fakturaadresse, eller ikke oppfyller krav til innhold, kvalitet eller merking vil bli returnert.

Rekvisisjonsplikt i Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune har krav om bestillingsanmodning (rekvisisjon), E-handel og elektronisk fakturabehandling.

Bestillingsanmodning (rekvisisjon) innebærer at alle planlagte innkjøp skal være registrert i vårt økonomisystem i forkant av anskaffelsen. Rekvisisjonen som utstedes ved godkjenning av planlagte innkjøp, skal forelegges leverandør i forbindelse med at bestillingen foretas. Leverandører skal påse at bestiller har den nødvendige fullmakt til å gjennomføre anskaffelsen, ved at det fremlegges rekvisisjon.

Betalingsvilkår

Vi har betalingsfrist på 30 dager fra fakturadato. I de tilfellene der vi ikke har mottatt EHF-faktura, skal krav om rente og gebyr dokumenteres med en leveringskvittering fra leverandørens aksesspunkt som opplyser om dato og tidspunkt for overføringen. Det samme gjelder e-postfaktura (dokumenteres med kopi av original e-post med dato og tidspunkt for forsendelsen).

×