Fylkesrådet i Troms innvilger 10 millioner til fysisk tilrettelegging for bærekraftig besøksforvaltning i fylket.   

Åtte prosjekter, fra Kvæfjord i sør til Kåfjord i nord, inngår i Fylkesrådets satsing Program for bærekraftig besøksforvaltning. Programmet består av; Kunnskapsinnhenting med FoU, planlegging gjennom forprosjekter, og til sist fysisk tilrettelegging av prioriterte steder. Målgruppen har vært kommuner i Troms, gjerne flere kommuner i samarbeid, som gjennom infrastruktur ønsker å tilpasse og dimensjonere steder for økt reiselivsaktivitet med mål om bærekraftig besøksforvaltning for og i sin kommune. Målet er å ta grep om noen av utfordringene som flere besøkende i regionen fører med seg.

Samfunnsutvikling i praksis

Dette gjøres ved at enkelte særlige attraktive steder, fordelt rundt om i fylket, tilrettelegges godt og gjøres bedre tilgjengelig. Ved bedre tilrettelegging av disse utvalgte stedene, vil flere velge å bruke disse med det resultat at andre, mindre tilrettelagte steder i større grad forblir skjermet.

- Troms er langt fremme både i forhold til kunnskap om utfordringer tilknyttet økt besøk i vår region, så vel som å gi løsninger på disse utfordringene. Dette har vi oppnådd i samarbeid med våre partnere, blant annet Institutt for reiseliv og nordlige studier ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, men også gjennom den jobben som kommuner og regionråd har gjort i den tidligere gjennomførte forprosjektfasen der de har utpekt de stedene som nå blir tilrettelagt. Dette er samfunnsutvikling i praksis sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Grundig kartleggingsjobb

For å få på plass et oppdatert kunnskapsgrunnlag om tematikken, finansierte Troms fylkeskommune et kunnskapsinnhentings- og FoU-forprosjekt ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. I prosjektets konkluderende rapport; Besøksforvaltning – tilrettelegging og regulering av friluftsliv og naturbasert turisme, er situasjonen i fylket kartlagt, samt at det er gjort rede for kjent forskning på tematikken. I forlengelsen av kunnskapsinnhentingsprosjektet gjennomførte UiT med støtte fra fylkeskommunen også et internasjonalt seminar og en workshop i Tromsø høsten 2019 hvor verdens ledende forskere på feltet deltok og der en søkte løsninger på utvalgte case fra regionen.

- Med vedtak om bruk av disse midlene er fylkeskommunen etter lengre tids utviklingsarbeid endelig klare for at all kartlegging og planlegging skal begynne å vise seg i faktiske, fysiske tiltak. Det vet jeg at både befolkning og næringslivet vil sette stor pris på. Selv om det kartlagte behovet ute i kommunene for denne typen infrastruktur er stort, bare i Midt-Troms på over 60 millioner kroner, har vi også hatt et fokus på at det i prosjektene også skal være en god plan for at de investeringene som nå gjøres skal vedlikeholdes og driftes. Men med tanke på at fylkeskommunens innsats utløser tilsvarende investeringer også fra kommuner og andre har vi tro på at dette vil merkes, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

De som mottok tilskudd over den utlyste programsatsingen er:

Harstad kommune – Keipen – Tilrettelegging ift. økt besøksmengde og høy slitasje: 1,6 mill. kroner

Salangen kommune – Servicehus på Garsnes: 771 000 kroner

Lenvik kommune/Senja kommune – Bærekraftig besøksforvaltning i Midt-Troms: 2,174 mill. kroner

Kåfjord kommune - Nord-Troms, attraktiv inn i evigheten: 1,025 mill. kroner

Kvæfjord kommune – Bærekraftig besøksforvaltning i Kvæfjord (Nupen): 1,55 mill. kroner

Tromsø kommune – Bærekraftig besøksforvaltning – Storfjord, Tromsø og Karlsøy kommuner: 1,3 mill. kroner

Lyngen kommune – Planlegge og begynne etablering av parkeringsplasser, toaletter, avfallshåndtering og informasjon: 1,205 mill. kroner

Gratangen kommune – Bærekraftig besøksforvaltning – Destinasjon Gratangsfjellet: 375 000 kroner.

×