Sentralbord

Sentralbord og resepsjon

Resepsjon for besøkende til Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, Troms Jordskifterett, Pasient- og brukerombudet samt Riksrevisjonen.

Sentralbord for sentraladministrasjonen, samt en del eksterne avdelinger.

Tar imot møteromsbestillinger for de politiske møterommene, samt fylkesrådssalen. Lager møteromsoversikt og leverer ut nøkkelkort.

Ansatte: En hel og to halve stillinger.

Sentralbordet rapporterer til leder for sekretariatet.

×