Sekretariat

Sekretariatet ivaretar sekretærtjenester for fylkestinget, fylkesrådet, styrer, råd og utvalg, samt fagetater og sentrene.

Møtende sekretær for:

  • Fylkestinget
  • Fylkesrådet
  • Fylkeseldrerådet
  • Fylkesrådet for funksjonshemmede

Sekretærfunksjon for:

  • Klagenemnda
  • RDA-styret
  • Hovedarbeidsmiljøutvalget
  • Styringsgruppen byggesaker
  • Vannregionutvalget

Andre arbeidsoppgaver:

Postbehandling via Svar Ut, konferansestøtte, brukerstøtte ESA, attestasjon/anvisning faktura i Agresso, samt godkjenning av timer og fravær inkl. tidsregistrering i Visma.

Sekretariatet er organisert i drifts- og utbyggingssenteret og rapporterer til fylkesbyggesjefen.

Leder av sekretariatet har fag-, personal- og budsjettansvar.

×