SvarUT

Troms fylkeskommune tok i februar 2015 i bruk tjenesten "SvarUT", en sentral tjeneste som leveres av Kommunenes sentralforbund for å kunne sende post digitalt.
Frem til nå har post blitt sendt til Altinn eller per post. Innbygger som har valgt en digital postkasse vil fra november 2016 kunne motta post fra fylkeskommunen i denne. Fra 2017 er digital forsendelse førstevalg i Troms fylkeskommune.

 

Digital post fra Troms fylkeskommune

Digital utsending av post er en del av Troms fylkeskommunes digitaliseringsstrategi. Med dette ønsker vi å tilrettelegge for hurtigere, enklere og sikrere tilgang til post fra fylkeskommunen.

Alle forsendelser blir sendt gjennom "SvarUT" som sjekker om mottaker/e har registrert seg for digital post. Mottaker er registrert dersom:
 - Har logget inn med Min-ID og registrert kontaktinformasjon for eksempel lest selvangivelsen i Altinn.
 - Har registrert digital postkasse i Digipost eller eBoks.
 - Er en organisasjon eller bedrift.

Mottakerne varsles om mottatt post fra fylkeskommunen via SMS og/eller e-post.

Dersom mottaker har reservert deg mot digital post, mottas post på papir som før.

Ved utsendelse via SvarUT er det viktig at saksbehandler sjekker:

  • Stemmer tittelen i dokumentet overens med journalposttittel?
  • Gir tittelen mening for mottaker. Vedlegg 1,2, 3 sier mottaker ingenting. Enda verre er filnavn fra skannere a la 05643jgsnglihe.pdf
  • Stemmer dato i dokumentet med datoen i ESA? Se vedlegg for hjelp til hvordan du fikser det
  • Er det riktige mottaker, har du org.nr evt. personnummer rett i avsenderfeltet. Bruk søk i off registerknappen, se veiledning, så oppdaterer det til gjeldende (husk at etternavn og fornavn til person må stå i rett felt)
  • Skal du sende med epost - husk at på mottakeropplysninger må E-post være valgt i forsendelsemåte, se veiledning.

 


Digital post til Troms fylkeskommune

Vi anbefaler avsendere å sende brev digitalt via eDialog.
Dette er sikrere og raskere enn epost.

 - Logg på med Min-ID eller BankID.
 - Fyll ut skjema, og husk "Troms fylkeskommune" som mottaker.
 - Legg ved eventuelle brev i "pdf" format.
 - Send forsendelse.


Reservasjon

Dersom du ønsker å reservere deg mot digitale forsendelser kan du gjøre dette på www.norge.no ved å velge "Oppdater kontaktinformasjonen din"
Dersom du aldri har registrert kontaktinformasjon er du automatisk reservert.
Bedrifter og organisasjoner kan ikke reservere seg mot digital post.

×