Arkivdepot

Troms fylkeskommune er medlem av Arkiv Troms og har avlevert eldre arkiv dit (1976- ca 2000). Arkiv Troms er samlokalisert med Statsarkivet i Tromsø i Breivika. For mer om Arkiv Troms sine publikumstjenester les mer på deres nettsider. De har telefon 941 74 170 og e-post: post@arkivtroms.no.

For personregister skal Arkivavdelingen kontaktes på telefon 777 88055 eller med brev Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø.

×