Regnskap

Regnskapsteamet

Regnskapsteamet står ansvarlig for bokføring av fylkeskommunens samlede regnskap og yter service mot skoler, tannklinikker, andre virksomheter, etater og sentra knyttet til:

  • Regnskapsregler
  • Bokføringsregler
  • KOSTRA og kontoplan
  • Merverdiavgift og mva-kompensasjon
  • Andre henvendelser som gjelder fylkeskommunalt regnskap

I lenken til høyre finner du en oversikt over hvem vi er og hva vi gjør.

Årsregnskapsavslutningen

Årsregnskapet skal ifølge regnskapsforskriftens § 10 være avlagt senest 15. februar i året etter regnskapsåret. For å være i stand til å nå dette målet, er de frister som er satt av regnskapssjefen å anse som absolutte. Regnskapsforskriftens anordningsprinsipp skal følges. Det heter samtidig «at hensynet til anordningsprinsippet ikke må medføre at avleggelse av regnskapet blir forskjøvet utover de frister som er bestemt».

Alle enheter anmodes om tidlig å starte med kontroll av sine regnskaper (og budsjett!) med hensyn på å sikre korrekt anordning, innkreving, kontering, oppretting av feil m.v.

Økonomisenteret utarbeider hvert år en egen kalender med forslag til aktiviteter som bør inngå i regnskapsavslutningen i desember og januar. Til høyre, under lenken "Årsoppgjør" finner dere denne kalenderen, sammen med vårt årlige rundskriv om frister i årsregnskapsavslutningen. Vi håper kalenderen er et nyttig hjelpemiddel, og oppfordrer til aktiv bruk!

×