Infobrev

Infobrev fra økonomisenteret

  • Tre ganger i året (mars/april, august, november) sender Økonomisenteret ut sine infobrev (tidligere kalt nyhetsbrev). Her samler vi opp viktig og nyttig informasjon om fagstoff, frister, rutiner, veiledere og annet som legges ut på ansattportalen.
  • Til høyre kan du lese infobrevene som er utarbeidet etter at "nye" ansattportalen ble tatt i bruk i løpet av 2014.
  • Tidligere infobrev er dessverre ikke tilgjengelig lengre (etter at det gamle intranettet ble nedlagt).
  • Kom gjerne med ros og ris til både utforming og innhold i infobrevene :-)

Redaksjonen består (normalt) av Renate, Merete og Elin

×