Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms inviterer igjen til dagsseminar om reguleringsplanlegging 27.april 2017.

Årets konferanse vil blant fokusere på oppstartsfasen av reguleringsplaner - hva bør et godt oppstartsvarsel inneholde for en effektiv planprosess og hvilke vurderinger bør gjøres før planoppstart varsles?

Videre vil rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler være et tema. Hvordan kan disse brukes som et nyttig verktøy for gjennomføring av reguleringsplaner? 
Krav og forventninger til universell utforming i reguleringsplaner vil også tas opp på konferansen.

Statlige reguleringsplaner er også et aktuelt tema som tas opp, her med fokus på kommunens rolle i planarbeidet.

Her finner du mer informasjon om program og påmelding.

×